Mester

Mester

 

Vi innehar alle nødvendige godkjenninger og kvalifikasjoner, slik at du kan være sikker på at jobben vi gjør er utført i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

×

958 66 334

 

Åpningstider

Mandag - Fredag 08 - 16

760 88 281

Besøksadresse

Lofoten Kjøleservice AS
Øyaveien 61
8373 Ballstad

Kart

Økonomi

Er det lønnsomt å installere varmepumpe?

Hvis varmepumpen er korrekt dimensjonert og montert slik at den får yte optimalt, så vil det på sikt være mye å spare ved å montere varmepumpe. Spesielt ved montering av en moderne varmepumpe med tidsstyring.

Totalt energibehov Andel til oppvarming (55 %) Energibesparelse* Mulig besparelse**
(kWh/år) (kWh/år) (kWh/år) (kr/år)
15.000 kWh 8.250 kWh 2.900 kWh kr 2.900
20.000 kWh 11.000 kWh 3.900 kWh kr 3.900
25.000 kWh 13.750 kWh 4.800 kWh kr 4.800
30.000 kWh 16.500 kWh 5.800 kWh kr 5.800
35.000 kWh 19.250 kWh 6.700 kWh kr 6.700
40.000 kWh 22.000 kWh 7.700 kWh kr 7.700

* Luftvarmepumpen dekker 60 % av det totale oppvarmingsbehovet (forutsetter åpen planløsning). Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 2,4. Varmefaktoren forteller hvor mange ganger mer varme som avgis i forhold til den elektrisiteten som tilføres. Jo høyere, desto bedre.
** Ved strømpris på 1 kr/kWh.

Eksempel

En besparelse på 4.800 kWh/år (av totalt energibruk 25.000 kWh/år) og 10 års levetid gir total besparelse på 48.000 kWh (kr 48.000 ved antatt gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh).

* Kilde: www.enova.no